آغوش مرگ

آن شب به بسترش

               افتاد چون جسد

                         دستان بی رمق

                                 پاهای بی توان

چشمان بی فروغ

         خیره به سوی سقف

                    لبهای خسته نیز

                            تنها و بسته، خشک

                                   در حسرت نفس،

مرگی به روی او

        افتاده بود و سخت

              در خود فشرده تنگ

                      او هم کرخت و لَخت

 راه تنفسش

         بسته ست و حنجرش

                       در حسرت صدا

                              در حسرت هوا

 با بوسه های مرگ

      لبهای خسته اش

              هر لحظه خسته تر

 راه گلوی او

                هر لحظه بسته تر

 بر روی سینه مرگ،

        او خیره سوی سقف

                 فریاد می کشید

                       بی حرف و بی صدا

باشد که لحظه ای

          برخیزد از برش

               و ز دست خویشتن

                          سازد رها تنش

 اما هوا نبود،

حرفی صدا نبود

فریاد بی هوا، فریاد بی صدا

 گویی که تارها

         در عمق حنجرش

               خشکند و بی صدا

                         در حسرت هوا

                             در حسرت صدا

 راه گلوی او

      بسته است و او هنوز

                  فریاد می زند

                        فریاد بی هوا

                             فریاد بی صدا

 شاید کسی دگر

       برخیزد و دمی

               او را رها کند

                       با جرعه ای هوا

                             با ذره ای صدا

نومید می شد او

      هر لحظه می گذشت

               از یک نفس هوا

                        از جرعه ای صدا

 ناگاه مرگ و ترس او را رها نمود

             با یک نفس هوا

                    صاحب صدا نمود

 برخاست مادرش

           در او نگاه کرد

                    گویی که بی صدا

                             از او سوال کرد

 گفتش که هیچ نیست

            آسوده باش و باز

                      آسوده تر بخواب

                               آسوده تر ز ماه

 هرگز نمی رود

          از یاد وی دگر

                   آن شب که بسترش

                             آغوش مرگ بود.

 

تقدیم به بچه هایی که گاهی در خواب هم آغوش مرگ (بختک) می شوند.

مصطفی – ۱۳۹۲/۱۰/۰۵

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
آغوش مرگ, ۴٫۵ out of 10 based on 2 ratings

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *