لن ترانی

ای کاش که گوش، لَن تَرانی شنود

این خفته به هوش، لَن تَرانی شنود

قربان تری و لن ترانی تو باد

این جان و تنم که کاش آنی شنود

آن شاعر بیچاره که ترسد ارنی

گوید به زبان که لَن تَرانی شنود

گو آن اَرِنی گفت که لایق گردید

آن نیست که هر که گفت آنی شنود

دانی که چگونه لایقش ساخته اند

تا گوش و دلش “تَری”، زمانی شنود

آنجا که رسید آن زمان الکن شد

حق بود که خواست تا ارانی شنود

دل لایق لام لن ترانی نشدست

گر لایق آن شود تو دانی شنود

ای کاش دلم به لام لایق گردد

تا صوت شریف لن ترانی شنود

آن لحظه که نفخ صور آغاز شود

آن دم شنود هر آن جهانی شنود

(آن آدم بیچاره، ز فردوس برون)

(آنجا نشنیدست، بدینجا شنود)

مصطفی – زمستان ۱۳۸۶

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

مادر

خواستم معنیت کنم مادر

____سخت در فکر خود فرو رفتم

_______نیست در واژگان من لغتی

__________تا کند معنی تو مادر من

دیدم این مادر است معنی تو

____مادر این مادر است معنی وبس

یادم آمد که کودکی بودم

____شعر و آواز بر تو میخواندم

________تا که شاید دمی ز خستگیت

____________کم شود، بشکفد گل لبخند

تو مرا شعر عشق می خواندی

____شعر زیبای مادر و فرزند

_______گوییا خستگیست بر تن من

__________شعر تو نقش بست بر دل من

.

نقش امید و شور و شیدا بود

____عشق زیبای مادرم بر من

_چهره دلنواز او گویی

____دست گرمی به روی صورت من

_______من در آغوش او فرو رفتم

__________تک تک قلب او لالایی من

.

مصطفی – پاییز ۱۳۸۶

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

باده پرست

ما مست می روز الستیم هنوز

وندر پی باده ات نشستیم هنوز

از روز ازل تشنه دیدار توایم

با یاد وصالست که هستیم هنوز

سرمستی ما در گرو غمزه توست

ساقی چوتویی باده پرستیم هنوز

گر یکدم از این راه به بیراهه شدیم

از حبل متین در گسستیم هنوز

سرگرم دروغین می و ساغر شده­ ایم

یا در گرو دام خود هستیم هنوز

بر ما تو ببخش بر حق پیر مغان

زیرا که به یار عاشق هستیم هنوز

ما را به وصال یار خود امید است

بر وصل تو ما امید بستیم هنوز

ای کاش به وصل دوست لایق گردیم

حیفست که ما ز خود نرستیم هنوز

مصطفی – پاییز ۱۳۸۶

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)