معدنچى

‏چهره ی تو همچون قلبهاى ماست،

معدنچی!

‏سیاهِ سیاه،

و قلبت همانند چهره ی ما

چه شباهتهاى غریبى با هم داریم

حیف که با مرگت نمی‌شود سلفى گرفت

مرگت!

جایی که جرات رفتن مان نیست!

 

مصطفى – ١٣٩۶/٢/١٧

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

اینجا انتخاباتى روشن است

آذر با جان

آذر بى جان

آذربایجان

و همه

مشغول نام نویسى

شهرت

بر روى نفسهاى آخر

دخترک غرق شده اند

آرامتر

اینجا سفره اى پهن است.

صداى مرگ شما

بزم شان را مى خراشد

چه سلفى خوبى میشد

با ناله آخر شما گرفت

و به پوسترش

حتما

جایزه پولیتزر حماقت را

به رایگان مى دادند

با تیترِ

“خانه هاى ویران،

خواجه هاى اخته سیاست”

آذر با جان

آذر بى جان

آذر را چه به جان

اینجا انتخاباتى روشن است

و جانهایى خاموش

 

مصطفى – ١٣٩۶/١/٢٧

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)